Bestuur

Voorzitter: Erik van der Linden
Secretaris: Esmeralda de Vlaam
Penningmeester: Dennis Zielstra

Stichting Omloop Hoeksche Waard is statutair gevestigd in de Vlasstraat 62, 3295 TN
’s-Gravendeel. Alle schriftelijke correspondentie verloopt via dit adres.

Inschrijving Kamer van Koophandel:
De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer: 24360523.

KNWU:
De Stichting Omloop Hoeksche Waard is lid van de KNWU (www.knwu.nl)

Bankrelatie:
Rabobank Het Haringvliet
Rekeningnummer: NL23RABO0323022154
t.n.v. Stichting Omloop Hoeksche Waard

Contact: 
contact2017@omloophw.nl