Bestuur

Voorzitter: Erik van der Linden
Secretaris/Penningmeester: Esmeralda de Vlaam
Algemeen bestuurslidDennis Zielstra

Stichting Omloop Hoeksche Waard is statutair gevestigd in de Vlasstraat 62, 3295 TN
’s-Gravendeel. Alle schriftelijke correspondentie verloopt via dit adres.

Inschrijving Kamer van Koophandel:
De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer: 24360523.

KNWU:
De Stichting Omloop Hoeksche Waard organiseert de wedstrijden onder licentie van PRC Delta

Bankrelatie:
Rabobank Het Haringvliet
Rekeningnummer: NL23RABO0323022154
t.n.v. Stichting Omloop Hoeksche Waard

Contact: 
mailto:contact2019@omloophw.nl